Івахненков & Катеньов Аудит

 

 • Докладніше про комплекс
 • Екрани системи
 • Контакти

Докладніше про комплекс

Призначення програмного комплексу

Програмний комплекс “Івахненков & Катеньов Аудит” дозволяє:

 • переносити (імпортувати) дані з найбільш поширеного в Україні обліково-фінансового програмного забезпечення (зокрема, з систем бухгалтерського обліку "1С: Підприємство");
 • здійснювати відбори при вибірковому дослідженні облікових записів;
 • проводити формальну перевірку облікових даних на відповідність базовим бухгалтерським правилам;
 • групувати, сортувати дані та виводити їх у формі загальноприйнятих бухгалтерських звітів та таблиць;
 • формулювати різноманітні запити до бази облікових даних по різних ділянках обліку;
 • коригувати облікові дані клієнта та пропонувати доцільні та коректні виправлення облікової інформації клієнту;
 • формувати звіти по різних ділянках обліку в розрізі можливих помилок і недоліків в обліку (робочі документи аудитора);
 • моделювати фінансову звітність підприємства-клієнта.


Цільова аудиторія

Програма призначена для зовнішніх (по відношенню до підприємства, на якому ведеться автоматизований бухгалтерський облік) користувачів: 

 1. Аудиторів, які здійснюють як обов’язкову аудиторську перевірку із наданням аудиторського висновку, так і перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах.
 2. Фінансових аналітиків – для перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та розрахунку фінансових коефіцієнтів.
 3. Консультантів та інших подібних фахівців, які використовують дані бухгалтерського обліку, сформовані у системі, для власних потреб (програмісти-розробники, оцінщики для проведення попереднього експрес-аналізу тощо). 


Програма також призначена для внутрішніх (по відношенню до підприємства, на якому ведеться автоматизований бухгалтерський облік) користувачів: 

 1. Керівників підприємств, які бажають проконтролювати правильність та адекватність ведення бухгалтерського обліку на своїх підприємствах.
 2. Працівників відділів внутрішнього контролю підприємств, які перевіряють облікові дані підприємства на предмет коректності та відсутності шахрайства.
 3. Бухгалтерів та головних бухгалтерів підприємств, які хотіли б удосконалити ведення бухгалтерського обліку на своїх підприємствах.